2016. február 12., péntek , Lívia, Lídia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Jó gyakorlatok >> jó gyakorlatok - intézmények

Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

„Az igazi integráció”

Összefoglaló intézménybemutatás az „Együtt az integrációért a sporttal és a művészetekkel” című pályázathoz


Intézményünkben középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket nevelünk 3-tól 24 éves korig: (gyógypedagógiai óvoda, általános iskola és készségfejlesztő speciális szakiskola) 52 fős gyermekotthonunkban és 90 fős diákotthonunkkal tesszük teljesebbé fejlesztésüket és nevelésüket.

Növendékeink önálló életvezetésre nem lesznek képesek, de legfőbb célunk az, hogy kompetencia alapú oktató – nevelő munkánk révén minél jobban megközelítsék az önállóságot.

Habilitációs és rehabilitációs tevékenységeinkkel, sok-sok egyéni megsegítéssel és szakszolgálatunk munkájával segítjük integrációjukat.

Elkülönítetten nevelő intézményként nagyon nyitottak vagyunk, külső és belső programjainkkal, kulturális és sporttevékenységünkkel, vendégként és vendéglátóként számtalan megmozduláson, rendezvényen, eseményen jelen vagyunk.


Gyermekotthonunk integrációt segítő jó gyakorlatai

Budapest Főváros Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata 2005 óta minden évben tavasszal rendezi meg a Gyermekvédelmi Napok című rendezvénysorozatot.

Elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetben lévő, családokban és gyermekvédelmi intézményekben élő gyermekek önkifejezési, szereplési, megmutatkozási, megmérettetési, és sikerszerzési igényeit próbálja kielégíteni sokféle formában (gyermekalkotók kiállítása, gyermekelőadók színházi találkozója, játszóházak stb.)

A színházi találkozó az évek során 3 napra nőtte ki magát, egyre több gyermekotthon kapcsolódik be. Itt kell kiemelni, hogy az erősödő integráció jegyében már több fogyatékkal élő gyermeket nevelő otthon is megjelenik.

A Csalogány gyermekotthon minden évben aktív szereplője a Színházi találkozónak, de a gyermekalkotók kiállítására is megjelenítettük növendékeink kézműves munkáit (batikolások, agyagtárgyak, gyöngyfűzések, papírmunkák stb.)

Kezdetekben „csak” meghívott vendégként vettünk részt a Színházi találkozón, de a sikerekre való tekintettel 2009-ben már a zsűri által értékelt szemlén is több produkcióval felléptünk, melyeket mind az ép gyermekek, mind a zsűri igen lelkesen díjazott.

Jó volt látni középsúlyos értelmileg akadályozott gyermekeink sikerélményét, boldogságát, valamint a záró rendezvényen a közös ünneplést.

A pedagógusoknak is elismerést jelentett, hogy növendékeink sikerrel álltak helyt a rendezvényen.

Terveinkben szerepel, hogy 2010-ben az Óbudai Gimnázium tanulóival készítsünk közös produkciót, amely az integrált művészeti tevékenység legszebb példája lehetne.

Itt térnék ki a gimnáziummal létrejött kapcsolatunk bemutatására. Szalay Krisztina színművésznő 2008-ban kereste meg intézményünket programjával, melynek „Kapcsolda” címet adott. „Civil” emberként szemléletváltásra törekedett, a program lényege; hogy fogyatékkal élő gyermekeknek egészséges gyermekek szervezzenek iskolájukban egy napi közös programot.

2008-ban két gimnázium látta vendégül gyermekeinket, majd 2009-ben az Óbudai Gimnázium jelentkezett.

Többszöri előzetes szervezői egyeztetés után május 29-én csodálatos napot töltöttek gyermekeink a gimnáziumban.

Mintegy 200 diák fogadta a 60 csalogányos növendéket, feldíszített termekkel, köszöntő beszédekkel. Megérkezésünkkor mindenki szeméből egy kis félelmet és megszeppenést lehetett kiolvasni. 2- 3 gimnazista patronált 1 – 1 csalogányost. A délelőtt folyamán az alábbi programokat szervezték:

- sportjátékok, zenélés, éneklés, reneszánsz és népi táncok tanulása, kézműves foglalkozások, kertészkedés, bábelőadás.

A szeretet, a gondoskodás, az egymásra figyelés hatotta át az iskolát. Az óbudai diákok óvták a vendéggyerekek minden lépését, mozdulatát. Segítették őket a tánctanulásban, a bábkészítésben vagy éppen együtt énekeltek a zeneteremben.

A déli koncert után eljött a búcsúzás ideje. Sok-sok szem telt meg könnyel mindkét részről.

Idézet az egyik gimnazista írásából:

„De sajnos elérkeztünk a legfájdalmasabb részhez, a búcsú pillanatához. Ebből azt szűrtük le, vagyis azon gondolkodtunk el legjobban, hogy vajon ők vagy mi tanultunk többet a másiktól. Szerintünk mi.” (Kallós Viktória 10. c osztályos tanuló)

Szerencsére kapcsolatunk itt nem ért véget. Ősszel a gimnazisták látogattak el intézményünkbe, majd karácsonyra kaptunk meghívást. Azóta együtt jönnek és játszanak velünk a sportrendezvényeken is, és a tervezett közös fellépés a TEGYESZ napokon további izgalommal tölt el mindenkit. Emellett a gimnázium pedagógusaival együtt „bújjuk” a pályázatokat egy közös nyaralás reményében.

Úgy érezzük, hogy ezek a közös programok sporttal, művészettel határozott lépései a fogyatékkal élők integrációjának.

Intézményünk nyitott minden megkeresésre, jelenleg egy solymári művészeti iskola vette fel velünk a kapcsolatot.

Reméljük számukra is olyan emlékezetes napokat tudnak nyújtani gyermekeink, mint az Óbudai Gimnázium diákjainak!


Készítette:

Zsigmondné Ács Krisztina

gyermekotthoni igazgatóhelyettes

 

A kezdetektől napjainkig, vagyis Sportélet a Csalogány utcai általános iskolában.

Az iskola sportélete szorosan összefonódik a Magyar Speciális Olimpiai Szövetséggel.

Annál is inkább, mert iskolánk egyike volt annak a 25 intézménynek, akik 1989-ben megalapították. Ez a döntés azóta többszörösen is bebizonyította pozitív hatását, nemcsak a mi iskolánk, hanem az egész ország fogyatékos sportolói számára. Az addigi iskolán belüli játékos vetélkedők, folyamatosan kezdtek átalakulni sportfoglalkozásokká, edzésekké és versenyekké. A sport szeretete általános emberi tulajdonság, és ez összekapcsolja az embereket. Ezt a gondolatsort figyelembe véve a sport egy lehetőség a fogyatékos sportolók számára az épek társadalmába való integrációra. Iskolánk sport munkaközösségének valamennyi tagja /jelenleg 14 fő/ magáénak érzi ezt a lehetőséget és feladatot.

A kezdeti 4 féle szakköri foglalkozásból mára 10 sportági edzés lehetőség és versenyzésből válogathatnak tanulóink. / atlétika, asztalitenisz, kosárlabda, kerékpár, korcsolya, labdarúgás, úszás, túra, természetjárás, tenisz, zsinórlabda/ Valamennyi sportszakkörünkben változatos és sokoldalú munka folyik, és mindig időszerű, mert a következő versenyre, megmérettetésre készülünk az éves versenynaptár szerint. 2008 szeptemberében egy részben felújított részben tiszta új épületegyüttesbe költöztünk így az objektív feltételeink abszolút ideálisnak mondhatóak, ami rendkívüli hatással van a tartalmi munka színvonalára is. Az új helyszínen új kapcsolatokkal is bővültünk. Az óbudai gimnázium tanulóival közös edzéseken és versenyeken veszünk részt. Ezek az úgynevezett egyesített versenyek is komoly lehetőségeket biztosítanak az integrációra. Természetesen ez csak a csapat sportágakra érvényes. Másik új kezdeményezéseink, hogy azok a tanulók, akik nem tudnak egyik sportban sem részt venni, azoknak megalakítottuk a szurkolói klubbot.

Így ők is részesei lehetnek valamennyi sporteseménynek.

Kiemelkedő versenyeredményeink:

A rengeteg budapesti, regionális és országos versenyeken elért kiváló eredményeink mellett, a nemzetközi eredményeinket sorolom fel.


1999. USA. Észak Karolina Speciális Olimpia tenisz

I. hely Pinker Katalin páros

II. hely Pinker Katalin egyéni

IV. hely Nagy Péter, Máté Balázs páros felkészítő: Horváth Viktor

V. hely Nagy Péter egyéni

VI. hely Máté Balázs egyéni

 

2000-ben Kiváló Tanuló Kiváló Sportoló Bp. címet kapott Pinker Katalin, átadó Dr. Demszky Gábor


2002-ben Szlovákia Nemzetközi Tenisz verseny

II. hely Schwarc Zsuzsa egyéni

II. hely Schwarc Zsuzsa, Pinker Katalin páros felkészítő: Horváth Viktor

 

2009. Február Speciális Olimpia Téli Világjátékok USA BOISE Műkorcsolya

 

IV. hely Mészáros Szabina felkészítő: Kelemen Zsuzsa

 

Úszó Európa Bajnokság 2009. Október Mallorca

 

II. hely Dvorzsák Róbert gyors

II. hely Dvorzsák Róbert hát felkészítő: Wiesnerné Oravecz Éva

 

Kiemelkedő eredményeink az integrációban.

1995-ben Gönc Árpád köztársasági elnök úr lehetővé tette, hogy a magyar delegáció a legmagasabb szintű állami protokoll szerint élhesse át a rendkívüli eseményt az olimpiai esküt. Korábban nem fordult elő, hogy értelmi fogyatékos sportolók a parlamentben, az oly sokszor látott és megcsodált Kupolateremben, a számukra előkészített bársony széksorokban foglaljanak helyet.

Akkor valamennyien úgy éreztük, hogy elértük, amiért eddig küzdöttünk. Ez az alkalom és ez a lehetőség a legtöbb, amelyet a társadalmi elfogadásért és megbecsülésért kaphat sportoló és szakember egyaránt.

Minden évnyitó értekezleten elmondom, hogy a sport munkaközösség ajtaja mindig nyitva áll, úgy a tanulók, dolgozók, szülők és hozzátartozóknak egyaránt. Húsz év tapasztalatából biztosan állítom, hogy aki az ajtónkon belép nagyon hamar megérzi és megérti, hogy itt nincsenek győztesek és vesztesek, hanem valamennyien Nyertesek vagyunk!

 

Készítette:

Horváth Viktor

Gyógypedagógus, sportmunkaközösség vezető

 

 

Szülők Klubja bemutatása

 

A Szülők Klubja programunk intézményünkben közel egy évtizedes múltra tekint vissza neveltjeink életének jobbítását célzó törekvéseink érdekében.

A klub létrehozását több tényező indokolta:

 • a szülői értekezletek által biztosított találkozások kevésnek bizonyultak, a szülők többsége nagyobb odafigyelést, törődést igényel gondjai, problémái megoldásához;
 • a szülők tájékozatlansága egyes témákban;
 • egymás kölcsönös megismerése;
 • közös együttlét öröme, mintaadás (szülő, gyermek, pedagógus, testvér; nagyszülő),
 • a pedagógusok példamutatása;
 • a szülők megsegítése;
 • színes, változatos programok motiváló ereje.

 

Célcsoportunk a 3-22 éves, értelmileg sérült gyermeket/fiatalt nevelő szülők. Közülük (180 fő) általában 25 %-a vesz részt a Klub életében. Ezzel az eredménnyel mi nagyon elégedettek vagyunk. Tudva azt, hogy növendékeink jelentős részének (harmadának) semmilyen vérszerinti kapcsolata sincs, vagy csonkacsaládban nevelkedik.

A Klub indulásakor nagy hangsúlyt fektettünk a személyes beszélgetésekre. Elsősorban a csoportvezetők, de velük párhuzamosan a családgondozó, a pszichológus és a gyermekvédelmi felelős is sokat beszélgettek a szülőkkel.

A fogyatékos gyermek születése speciális körülményeket teremt, amelyben megnő a Szülőklub jelentősége. Amiben mi tudunk segíteni:

 • sok esetben összekötő kapocs vagyunk a család és a külvilág között,
 • a sérült gyermek születésétől kezdve a család lelki/fizikai/anyagi terhei megsokszorozódnak. Mindezekben megpróbálunk segíteni.
 • A szülőkre fokozottan nehezedő társadalmi megbélyegzettség enyhítése érdekében szakemberek bevonása.
 • A szülők válláról az anyagi terhet átvállalva fejlesztő eszköztárat biztosítunk otthoni használatra; a gyógypedagógiai megsegítés hatékonysága érdekében.

Minden tanév indulásakor egy jól bevált kérdőív segítségével összegezzük a szülők elképzeléseit, kívánságait. Véleményeik, kívánságaik alapján tervezzük meg az egész éves programot.

Évről-évre benyújtjuk pályázatunkat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványhoz szülősegítő szolgáltatásunk fejlesztése érdekében. Több esetben forráshiányra hivatkozva elutasították. Lelkesedésünk azonban megmaradt és külső támogatók segítségét vettük igénybe a siker érdekében.

Idén ismét pályázati támogatás teszi lehetővé, hogy programtervünkkel zökkenőmentesen tudjunk haladni konkrét céljaink megvalósítása érdekében:

 • Sérült gyermekeink szülei sok esetben maguk is halmozottan sérültek, ezért korlátozott társadalmi érintkezésük. Így a Szülőklub lehetőséget teremt számukra, hogy osztozzanak közös gondjaikban;
 • Segítséget kapjanak hivatalos ügyeik intézésében, jogi kérdések orvoslásában, gyermekellátási/nevelési problémáik megoldásában;
 • Sérült gyermekeik mellett sokuknak ez az egyetlen kikapcsolódási lehetőség. Ezért igyekszünk változatos és igényeikhez igazodó szabadidős programot biztosítani.
 • Növeli a szülők bizalmát, hogy a gyakorlatban látja a gyógypedagógusok, pedagógusok, pedagógiai munkát segítők tevékenységét, gyermekéről sok újat tudhat meg.
 • Új résztvevők bevonása/toborzása plakátokkal, fényképekkel történik. Rövid beszámolókkal folyamatosan tájékoztatást adunk a Klub működéséről. Spontán beszélgetésekkel aktivizáljuk a többieket.

 

A változatos, szülők igényeihez igazodó programjainkkal nagy hiányt pótolunk – élő, intenzív kapcsolatot ápolunk szülők, pedagógusok között, megsegítve társadalmi integrációjukat.

Minden évben tartalmas előadásokon tájékoztatjuk a szülőket szakmai kérdésekben, naprakész információátadással, hangsúlyozva felelősségünket a szülők iránt.

Változatos kulturális és szabadidős programokat szervezünk az egész család bevonásával, így az ép értelmű testvérek is részesei a kulturált szabadidő eltöltésének.

Biztosítjuk a kérdésfeltevés lehetőségét – írásban és név nélkül is.

Az évek során kialakult egy aktív szülői közösség, melynek lelkesedése és visszajelzéseik igazolják a Szülőklub szükségességét, munkánk eredményességét.

 

Készítette:

Németh Gyöngyi

Óvodai igazgatóhelyettes

 

„…minden lehetséges amit közösen, szívvel-lélekkel akarunk…”

(Gorkij)

A gyerekek együttes nevelése megsokszorozza a szociális kölcsönhatásokat és az együttműködés új formáinak elsajátításával, új normális értékek kialakításának színtere lehet. Továbbá az egészség, mint érték újra felértékelődik. A társadalom befogadó-képessége elsősorban attól függ, hogy mennyire alkalmas illetve nyitott a „másság” elfogadására. Keresni kell azokat az utakat, fogódzókat, amelyekkel az iskola megpróbálja igényesen megoldani a nevelési feladatokat.

 

Integrált nevelés, avagy szociális kompetencia fejleszthetőségeinek lehetőségei a gyakorlatban:

A nevelési hatások tekintélyes része az iskolán kívül és a szabadidőben eltöltött tevékenységekben érik a gyereket. Az egyik kulcsfontosságú fejlesztendő terület a szociális kompetencia, azaz a szociális motívum, a készség-, képesség- és ismeretrendszer, a magatartás és a viselkedés formálása, azok fejlesztése.

Célunk, hogy képesek legyenek:

 • a környezetükkel szembeni pozitív attitűd kialakítására
 • mások elfogadására
 • ép gyermekekkel való kommunikációra, együtt cselekvésre – játékra
 • a pozitív önértékelésre, hatékony kommunikációra
 • saját viselkedésük elemzésére és a szükségszerű korrekció megtételére
 • kapcsolatfelvétel a társakhoz – a pedagógusokhoz való viszonyulás, feladatvállalás, feladattartás készsége
 • elemi szintű szociális erkölcsi ÉRZELMEK?

 

Az együttnevelés színterei iskolánkban:

 1. Délutáni klub-kínálat: kézműves, sport, túra, ének-zene, kirándulás, mozi- és színházlátogatás stb.
 2. Tavaszi, őszi, nyári táborok, erdei táborok
 3. A szülőkkel való szoros kapcsolattartás, közös programok, rendezvények rendszeres szülőklubos fogalakozások 2008. évtől

 

Miért szervezünk táborokat?

Napjainkban valós igényként jelenik meg a táborozás, táboroztatás kívánalma.

Tábort vezetni, szervezni komoly elméleti, gyakorlati tapasztalatot kíván. Az sem véletlen, hogy iskolánkban a táborokat szervező kollégák többsége napközis nevelői tevékenységet végeznek tanév közben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinknek a szabadidős foglalkozási igen változatos és nevelő hatásában gazdag legyen.

A tábor nem más, mint sajátos szocializáció, közösségfejlesztő és nevelési színtér, amely élményszerzéssel,? integrált programokkal, tartalmas és értékteremtő szabadidős tevékenységekkel együtt az ép gyermekekkel, járul hozzá a fiatalok személyiségének fejlődéséhez, az egymás elfogadásához.

 

Az általunk szervezett táborok célkitűzései:

 • a gyerekek jól ismerjék meg azt a környezetet, ahol eltöltünk egy hetet
 • barátkozzanak, beszélgessenek ép gyerekekkel, illetve fontos az együtt játszás, együtt túrázás
 • tanuljanak meg olyan tevékenységeket, amelyekkel értelmesebben, tartalmasabban tölthetik el szabadidejüket
 • segítse őket ahhoz, hogy tiszteletben tartsák, megbecsüljék mások munkáját
 • olyan táborok szervezése, ahol minél változatosabb program, élményszerzés, alkotói tevékenység, sport, túra valósul meg együtt ép társaikkal


Az általunk szervezett táborok helyszínei 2005 és 2009 között:

 • Szandavár (Csehát-Szandavár Diáktábor)
 • Harkány (Égerliget vendégház)
 • Matty (Duna-Dráva Nemzeti Park – tanyavilág, lovaglás)
 • Velencei tónál – ifjúsági tábor
 • Balaton mellett – Sárriti ifjúsági tábor
 • Tervezett – Medves – ifjúsági tábor – túrák – lovaglás

 

Programjaink az elmúlt időszakban:

 • Minden tábor első napja a helyszín, a szállás elfoglalásával történik.
 • A következő napok a környék megismerésével, feltérképezésével, a nevezetességek megtekintésével, kirándulásokkal folytatódnak.
 • A táborok ideje alatt gazdag, élménydús programokat szeretünk betervezni (sport, túra, játék, lovaglás, tábortűz, strandolás, városnézés, múzeumok látogatása, várlátogatás, fagyizás, hajózás, kézműves foglalkozás, tánc, vetélkedők, tanösvények bejárása, természeti értékek megfigyelése) ahová az ott üdülő „ép” gyermekek is bekapcsolódtak.
 • Céljaink között az idén egy újabb helyszínre készülünk (Medves – ifjúsági tábor).

 

Eredmények:

 • A táborok alkalmával gyermekink személyiségjegyeiben pozitív változás következett be: nyitottabbá, aktívabbá váltak.
 • Nevelői optimizmusunkat megőrizve pozitívnak értékeljük a gyermekeink szociális készségeinek fejlesztésére alkalmazott startégiákat, viselkedésükben bekövetkezett változásokat.
 • Tapasztalataink arról, hogy értelmileg akadályozott gyermekeinket mennyire képesek az ép gyermekek és nevelőik elfogadni és mennyire hajlandóak beengedni abba a világba, amelyikben valamennyien élünk – pozitív előre haladást mutat.
 • A tábori foglalkozásokon, programokon (játék, vetélkedő, túra stb. ahol, sokszor együtt tevékenykedtek ép társaikkal, megtanultak alkalmazkodni, elsajátították a társas élet szabályait, mélyültek ismereteik, fejlődött önállóságuk).
 • A kezdeti idegenkedés a „másságtól” a „fogyatékosságtól” általában a 2. naptól kezdett oldódni, hiszen gyermekeink kedvessége és nyílt közeledése ép társaik felé oldotta a feszült légkört.
 • Az együtt sportolás, játék, zene, tánc, túrázás, kreatív találkozások alkalmával megtapasztalták az ép diákok és a kísérő pedagógusaik is, hogy gyermekeink ugyanolyan érzelmekkel, indulatokkal és szeretet-igénnyel fordulnak a világ felé, mint ők.
 • A rendszeres és változatos helyen szervezett táborok pozitív eredményének kell tekinteni, hogy gyermekink a „védett” környezetükből kiemelve, jóval könnyebben teremtenek kapcsolatot az „ép” társadalommal, bár az első lépéseket mindig nekünk kell megtenni. Így nagyobb az esély rá, hogy egy elfogadóbb és befogadóbb kép alakuljon ki kölcsönösen.
 • Valamennyi tábori vendéglátó részéről pozitív visszajelzést kaptunk. Szeretettel várnak vissza minket minden helyszínre.
 • Gyermekeinkben minden táborról visszaérkezve az a kérdés merül fel, hogy „mikor megyünk újra táborozni?”

 

Mozi-látogatások, kiállítás- és múzeum-látogatások:

Iskolánkban rendszeresen szervezünk mozi-látogatásokat, múzeum-látogatásokat gyermekeink számára. Ezek a programok rendkívüli élményt jelentenek tanulóinknak, mivel sajnos sok a rossz szociális körülmények között élő gyermek, többségük kizárólag az intézményünk által szervezett programok keretében jut kulturális élményekhez.

Ezek a programok az integráció fontos eszközei, hiszen az intézmény „védett falai” közül kilépve gyakoroljuk a közösségi közlekedést, és a helyes viselkedési szabályokat a közösségi színtereken. A kulturális programokon különösen fontos, hogy gyermekeink betartsák ezeket a szabályokat, és bizonyíthatjuk a külvilág felé, hogy a fogyatékosság nem jelent egyet a deviáns viselkedéssel, és a szocializációra való képtelenséggel. Nagyon pozitív tapasztalataink vannak arról, hogy gyermekeink a külső programokon helyes viselkedésükkel pozitív képet nyújtanak az „ép” társadalom számára, sokszor példamutatásban is élen járnak (Elsőként adják át helyüket a rászorulóknak a járműveken, illedelmesen köszönnek, nem hangoskodnak, nem rendetlenkednek.)


Készítette:

Lukács Balázsné és Tölgyesi Klára

Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény

„A görkorcsolyától a lovaglásig”

 

2004 szeptembere óta dolgozom az intézményben. Innentől kezdve kapcsolódtunk be a Magyar Speciális Olimpia Szövetség által rendezett integrált regionális és országos sportversenyekbe.

Kezdetben gyorskorcsolya sportágban indultunk tanulóinkkal a versenyeken. Ebben az időben a Városligeti Műjégpályán volt lehetőségünk gyakorolni, felkészülni.

Tanulóink tehetségét mutatja, hogy 2005-ben a Nagano-ban rendezett téli világjátékokra iskolánkból ketten is kijutottak és gyorskorcsolyázó tanulónk egy 1 arany, 1 ezüst, és egy bronzéremmel tért haza.

Közben folyamatosan bekapcsolódtunk más-más sportágak versenyeibe, elsőként a görkorcsolyázásba. Az iskolánk udvarán, a közeli játszótereken, a későbbiekben pedig fedett sportcsarnokban volt lehetőségem felkészíteni a gyerekeket. A regionális és országos szintű versenyeken elért eredmények alapján 2007-ben Sanghajban a nyári olimpián szintén két tanulónk vehetett részt, itt 3 arany, két ezüst és egy bronzérmet szereztek.

A legutóbbi megmérettetésünk 2009. februárban volt. Az amerikai Idaho államban megrendezett téli világjátékokra ismét két diákunk utazhatott ki. Szirmai Orsolya 8. osztályos tanulónk gyorskorcsolyában 1 arany, egy bronzérmet és egy 5. helyezést szerzett.

Különösen figyelemre méltó, hogy mindhárom világversenyen más-más tanuló vívta ki az indulási jogot, ami minden gyermekre erős motiváló hatással volt és van jelenleg is.

A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény

2010 szeptemberében Varsóban Európa bajnokságot rendeznek, ide szintén két tanulónk utazhat az éremszerzés esélyével görkorcsolyázásban.

 

Lovaglás: A gyógy lovaglást a szakemberek kommunikációs, viselkedésbeli, tanulási zavarok, valamint autizmus esetén javasolják. Gyermekeink egyéni lovas terápián vesznek részt. A terápia során a legfontosabb a lóval való közvetlen kontaktus, a testének a melege, puhasága, járásának ringatása, melyek segítenek kikapcsolni a káros külső és belső ingereket. A ló közelségének pozitív hatása miatt a kezelések nemcsak lovaglásból, hanem foglalkozások előtti/utáni simogatásokból, lóápolásból is állnak. Ez azért is fontos, hogy a gyerekek ráhangolódhassanak a rájuk váró feladatra, illetve növeli a gyermek felelősségérzetét, kötelességtudatát.


Síelés, úszás: Időközben a többi sportolási lehetőséget sem hagytuk ki. A téli időszakban heti rendszerességgel síelnek autista tanulóink, 3 csoportunk pedig egész évben jár úszni. Az összes hivatalos (számunkra kiírt) versenyen indulunk. Mindkét sportágban komoly hazai eredményeink vannak.


Műkorcsolya: a gyorskorcsolyával egy időben kapcsolódtunk be ebbe a sportágba is a gyerekekkel. A speciális szövetség első műkorcsolya versenyét 2005 - ben iskolánk rendezte meg a városligeti műjégpályán. Azóta folyamatosan készülünk, versenyzünk tanulóinkkal.

Nemzetközi eredményeink:

2005. Nagano: Jóga Barbara IV. hely

A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény

2009. Idaho: Paksi Krisztina V. hely

 

És, hogy miért jó ez a gyerekeinknek?

A rendszeres sportolás, versenyzés során az iskolai fejlesztés mellett jelentősen javul tanulóink kondicionális és koordinációs képességei, egyensúly érzéke, térbeli tájékozódása, figyelme, közvetlen és megtartó emlékezete, magatartása, kitartása, kudarctűrése, ezen kívül elősegíti a gyermek helyes önértékelésének kialakítását. Intézményünkben tanulóink több mint 80%-a versenyszerűen sportol, 100%-uk mindennapos testnevelésben részesül.

A folyamatos fejlődéshez nagymértékben hozzájárult, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzata maximálisan támogat minden oktatással összefüggő folyamatot, így a sporttevékenységet is, ami az egészséges életmód kialakítására törekszik.

 

Dr. Sipőczné Dombóvári Szilvia

Testnevelő tanár / gyógy testnevelő tanár, görkorcsolya és gyorskorcsolya oktató

 

 

Kormos István Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Logopédiai Szakszolgálat

Együtt az integrációért a sporttal és a művészetekkel

 

 

BEMUTATKOZÁS

Iskolánk a Belváros szívében az V. kerületben működik 1945 óta. Létre jöttének célja: hogy az értelmi fogyatékkal élő gyerekeket oktassa – nevelje. Iskolánk szegregált intézmény, ahol enyhe fokban és középfokban sérült értelmi fogyatékos valamint autista gyermek és mozgássérült is akiket a többségtől elkülönítve tanítjuk, fejlesztjük. Az intézmény fennállása alatt sok változáson ment keresztül. A tanulói létszám növekedésével egyre kevesebb helyünk volt, ezért először egy másik lakóépületben kapott helyet az alsó tagozat, s egy harmadikban a logopédia, majd 2005 – ben végleges helyet kaptunk a Szemere u. 3. szám alatt, ahol az alsó – felső tagozat és a logopédia egy épületbe költözött. Ekkor vettük fel Kormos István meseíró nevét. Iskolánk, a Kormos István Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Logopédiai Szakszolgálat egy épületbe található a Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnáziummal. Mindkét iskola teljesen külön igazgatás alá tartoznik, és iskolánk teljesen szegregáltan működik. Bár a Szemere Bertalan Általános Iskolában is vannak integráltan sajátos nevelési igényű gyermekek, még így sem volt zökkenőmenetes, és negatív érzelmektől mentes a fogadtatásunk.

 

Az új épületbe költözéskor bizony szembesülnünk kellett azzal, hogy nem mindenki örül az érkezésünknek. Az előítéletekkel szemben nem volt egyszerű felvenni a harcot. Egyetlen lehetőségként a nyitottságot láttuk, s azóta is minden fórumon keressük a lehetőséget, hogy tanulóink kollégáink vezetésével új kapcsolati rendszert tudjanak kialakítani, mely későbbi életük során segít számukra eligazodni abban a világban, ahonnan fogyatékosságuk által kirekesztődnek. Fontos, hogy ezek a színterek folyamatosan bővüljenek, ezért magunk is kezdeményezünk és létrehozunk olyan szabadidős tevékenységeket melyekbe bevonhatjuk a többségi iskolák tanulóit, illetve szívesen megyünk olyan programokra, ahol gyermekeinket szívesen látják.

Ezekből a programokból szeretnénk most a már több éve jól működő projekteket bemutatni.

 

Programjaink

Iskolánk oktató nevelő munkájában kiemelkedő szerepe van a szabadidős tevékenységeknek. Ezek a szabadprogramok megfelelő lehetőséget és színteret adnak arra, hogy tanulóinkat megismerjék a szűkebb, illetve a tágabb környezetünket, illetve hogy ők is kapcsolatrendszereket építsenek. Lehetőség nyílik olyan közös élmények szerzésére, ahol a megismerés, a közös élmények, a tolerancia, a másság elfogadása, a mintakövető magatartás mind – mind egyszerre építi, fejleszti gyermekeink önértékelését, és önbecsülését, illetve a többség érzelmi intelligenciáját, szociális érzékenységét, jó szándékát.

Jellemző, hogy egy – egy sikeres program vonzza a következőt, s egyre „népszerűbbekké” válnak gyermekeink, s egyre szívesebben jönnek hozzánk vendégségbe a többségi iskolák gyerekei.


Éves, rendszeres program

 

1. A sportszakkör

Ma már elcsépelt evidenciaként hangzik a mondás, miszerint „az ember társas lény”. Ez a megállapítás igaz minden individuumra még akkor is ha valamilyen akadályozottsággal él. Keserű, vagy vidám tapasztalataink szerint minden közösség, illetve társadalom meghatározza, minősíti, behatárolja, jutalmazza-bünteti tagjait. Mindezek ellenére bennünk van a vágy, hogy a részesei legyünk bizonyos közösségnek, közösségeknek. Körülbelül az emberiség 3-4 %-a él valamilyen fogyatékkal, ezen populáció jelentős része értelmi akadályozottsággal kényszerül tájékozódni, beilleszkedni a többségi társadalomba. Ezek az emberek rendkívül nehéz helyzetben vannak, hiszen pont azok a kompetenciák és jellemzők hiányoznak, amik a közösségbe való részvételt kialakítanák, vagy ott tartanák őket. Általában nehezen tudják rendszerezni és értelmezni azokat a bonyolult konvenciókat, amik a közösség tagságát biztosítanák, az épek jelentős része pedig nem ismeri az értelmi fogyatékkal élőket és így kialakul egy nagyon nehezen áthidalható távolság, űr.

A modern gyógypedagógia és szerencsére a többségi társadalom egyre növekvő igénye, hogy a fogyatékkal, illetve akadályozottsággal élő emberek minél inkább képesek legyenek önálló életvezetésre és minél inkább „teljes életet” élhessenek. Ennek a teljes életnek feltétele, hogy bizonyos élethelyzetekben közösen tudják átélni kollektív érzéseket a többségi társadalomba integrálódva.

 

Intézményi háttér

A Kormos István Általános Iskola valamennyi tanulója értelmi akadályozottsággal él. Nagyobb részben tanulásban akadályozottak, kisebb hányaduk értelmileg akadályozott gyermek. Az intézmény Budapest szívében, a belvárosi V. kerületben működik. Lokális adottság, hogy az iskola közös háztömbben került elhelyezésre a többségi Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium intézményével. A két oktatási intézmény különállóan, szegregáltan működik, de a közös élethelyzetek mindennapos kapcsolatot igényelnek.

 

A már működő gyakorlat

A két intézmény közös belső udvarral rendelkezik, ami „sportudvarnak” lett kialakítva. A betonozott udvaron kézilabdapálya és egyéb csapatsportokhoz felfestett terület található. Mindkét oktatási intézményben működik Labdarúgó szakkör. Szinte mindenki tudja, hogy a labdarúgás, „vagyis” a foci az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, vagy talán egy picit több is annál. Közös nyelv, közös élmény és öröm forrás és ami a legfontosabb az utóbbi két tanévben közös program is. Örömmel írhatjuk le, hogy a közös program, illetve a közös szakköri forma jól működik. Heti rendszerességgel sportolnak együtt a két iskola tanulói, a szakkört mindkét intézményből egy-egy pedagógus vezeti. Mindkét csoport körülbelül tíz főből áll. Ma már bevett gyakorlat, hogy időközönként közös házibajnokság kerül megrendezésre, ahol a tanulók együtt küzdhetnek közös sportsikerekért. A két intézmény tanulói közösen fejlődhetnek és közösen részesülnek azokban az élményekben, amiket a sportnak köszönhetünk. Egyre inkább sikerül kiaknázni azt a tényt, hogy a közös sporttevékenység egyben nevelési folyamat is. A pedagógia alapvető kérdése a személyiség fejlesztése. A közös sporttevékenység kulcsszavai lehetnek

 • személyiség, sportolói személyiség
 • egészség, egészséges életmód, fittség
 • adottság, képesség, tehetség, kiválasztás
 • edzés, edzettség, alkalmazkodás, teljesítmény
 • kultúra, testi kultúra
 • cselekvés, motiváció, sikerélmény

 

A szakkör vezetésében természetesen elengedhetetlen a megfelelő pedagógiai attitűd. A szakkör vezetői a következő nevelési módszereket próbálják megvalósítani a foglalkozások során:

 • nevelési célzatú beszélgetések
 • személyes példa
 • követelés
 • szokások kiépítése
 • ellenőrzés, önellenőrzés
 • buzdítás, ösztönzés

 

Így működik a két intézményben a részleges integráció. A tanulók külön tanulnak, de a szabadidős tevékenység során együtt nevetnek, együtt játszanak.
Kormos István Általános IskolaKormos István Általános Iskola

2. Nyári táborozás Balatonszepezden

Iskolánk 1989. óta táborozik önálló turnusként Balatonszepezden. A táborozások az évek során sokféle programot, játékot, kikapcsolódást nyújtottak tanulóink számára. A pedagógusok minden évben lelkesen szegregált jelleg volt a jellemző, majd 1999-ben egy erdélyi csoport (épértelmű tanulókkal) csatlakozott a táborozó csapatunkhoz. Innentől integrált nyaralás kezdődött, ahol sok közös program alakult az évek során. A kezdetben „kényszerű” megoldás az évek során folyamatos megismerés által gyermekeink között és természetesen a felnőttek között is mély barátságokat alakított. A tábor jellegéből adódóan:

szabadidős: vizi, fejlesztő, integrált sok lehetőséget adott a közös programokra.

 • közösen játszható egyszerű játékok
 • kirándulások – túrázások (környezet megismerése!)
 • vizi programok - labdaversenyek, homokvárépítő versenyek
 • vizibiciklizés, kajak versenyek
 • aszfaltrajzversenyek – rajzversenyek
 • közös táncok
 • esti szalonnasütés, tábortűz
 • szellemjárás
 • színházi előadások
 • csapatversenyek – falujáték, szellemi – ügyességi játékok
 • sportversenyek
  • ping-pong
  • foci /tanár – diák/
  • kötélhúzó verseny
  • sorversenyek, kerékpározás


Minden programot próbáltunk közösen alakítani, a mi tanulóinkat mindenre tanítani kell, de a közös játék öröme sok sikert és örömöt ad.

Az eltelt évek alatt megismertük egymás kultúráját is. A közös élmények segítettek mind iskolánk gyermekeinek, mind a vendég csoportnak abban, hogy egy sajátságos helyzetből adódóan, hogy lehet a legtöbb segítséggel és toleranciával mindenki számára a legkellemesebb legjobb időtöltést létrehozni. Segített abban, hogy gyermekeink is szembesüljenek a „mássággal”. Érdekes volt, ahogy világossá válik számukra, hogy a magyarságban is vannak „másságok” amikről igazán senki sem tehet, mégis mindennapjaink kitörölhetetlen része, melyhez alkalmazkodni kell.


3. Kulturális programok

Kormos István Általános IskolaKormos István Általános Iskola

Kormos István nevének felvételekor az a magasztos gondolat fogalmazódott meg bennünk, hogy évről évre hagyományteremtő programsorozatot szeretnénk létrehozni, melybe bevonjuk az V. kerület többségi tanulóit is, ezzel teret és lehetőséget biztosítani a „kapunyitásra”, mikor is a művészetek nyelvén szólíthatjuk meg egymást. Olyan közös „nyelvet” szerettünk volna létrehozni, ahol saját tanulóink is „azonos” lehetőséghez jutnak, s ahol maguk is szerepelni tudnak. Ez nem azt jelentette, hogy nagyon leegyszerűsített feladatokat vagy kihívásokat állítottunk volna fel, éppen ellenkezőleg! A rajz, a művészetek, az irodalom, s verstanulás ugyanolyan nagy kihívás minden gyermek számára. A Kormos Napok programsorozat három fő részből áll, melyből kettő művészeti és egy sportprogram. Ezeket a programokat a tanév alakalmával három alkalomra bontjuk, a 3.- 4. évfolyamos tanulók számára.

 

Ez a korosztály még nagyon nyitott, szenzitív és jól motiválható, valamint az is fontos, hogy az érzelmi intelligenciájuk jól fejleszthető, és aránylag kevés előítélettel, vagy előítélet mentesen ismerkednek.

 

A Kormos István rajz és művészeti versenyt – októberben kerül megrendezésre, a Kormos István Szavaló verseny – januárban, és a Kormos Kupa pedig március környékén.

Ez három alkalom az év folyamán, amikor együtt, közös élmények szerzésével, egymás munkájának elismerésével, megbecsülésével, toleranciával és együttműködéssel sikerül élményekben gazdag programot csinálni.

A Kormos Napok 2006-ben indult, s bizony a 2010-es idei versenyt már a kerület tanulói is izgatottan várták! Tehát fordult a világ, s érdekesek, izgalmasak lettünk a külvilág számára!

Egyenlő esélyekkel indítunk mindenkit a versenyeken, s talán éppen ez ad hatalmas lelkesedést a gyerekek részére! Egy biztos, ezeken a programokon mindenki nyer, és elégedetten, jókedvűen gondol vissza az együtt töltött időre.

 

4. Külsős programok

Az Önkormányzati rendezvényeken is rendre részt vesznek iskolánk tanulói, legyen az szereplés, vagy karácsonyi vásár.

Évről – évre szép hagyomány, hogy az Önkormányzat a kerületi iskolák számára lehetőséget ad a Szent István téren a Bazilika előtti vásár megrendezésére, ahol a gyerekek árulhatják a saját maguk által készített karácsonyi portékát.

Iskolánk tanulói már októbertől folyamatosan gyűjtik azokat a munkákat, melyeket a vásárba ki lehet rakni, s bizony nagy sikere van az ott kiállított munkáknak! Ebben a kollégák is nagyon nagy rész vállalnak, hisz a gyerekeket irányítani, segíteni kell ebben az igazi „sültgesztenyeillatú”, szegfűszeggel fűszerezett forralt teás forgatagban. A támogatás elengedhetetlen, az élmény minden képzeletet felülmúlónak mondható. Elengedhetetlen, hogy a gyerekek egymás munkáit is meg ne csodálják, s bizony örömmel állíthatom, hogy nincs szégyenkeznivalónk, hisz felső tagozatosaink évről – évre kitesznek magukért.


5. Táncfórum

Kormos István Általános IskolaAz V. kerületben évről – évre a Pedagógiai Napok programsorozat zárórendezvénye a Táncfórum, melynek az Eötvös Gimnázium ad hagyományosan otthont. Itt a kerületi iskolák tánccsoportjai mutatják be éves produkcióikat. Természetesen iskolánk tanulói is rendszeresen részt vesznek ezen a rendezvényen, s bizonyítják ügyességüket, rátermettségüket.

 

 

 

Czakóné Dékány Dóra

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

„Együtt az integrációért a sporttal és a művészetekkel…”

a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában

 

BEMUTATKOZÁS

Iskolánkban 1963 óta működik az ének-zenei, 1972 óta a testnevelés tagozat. A 2006/2007 tanévtől kezdve iskolánk Közoktatási Típusú Sportiskola Módszertani Központ lett, majd egy évvel később bekerült a Nemzeti Utánpótlás Nevelő Intézet, a NUPI által országosan 54, Budapesten 6 kiemelt sportiskolája közé. Ebben az esztendőben a sportiskolai programot az első, második, harmadik és az ötödik, hatodik, hetedik testnevelés tagozatos osztályainkban folytattuk. Iskolánk tanulói közül 46-an (10%) halmozottan hátrányos helyzetűek, 97 tanuló részesül magyar nyelven folyó roma nemzeti-etnikai kisebbségi oktatásban. 11 tanulónk sajátos nevelési igényű, munkánkat fejlesztő pedagógusok

Az idei tanévben nem csak osztályonként, hanem egyéb speciálisabb sportági mozgásokon keresztül tanulócsoportonként is végezzük a tanulók mindennapos megmozgatását.

A testnevelés tanításán kívül fontosnak érezzük az alapvető emberi értékek átadását, illetve a kulturált viselkedés és egymás mellett élés kialakítását.

Tantárgyunk szervesen kapcsolódik az egészséges életmódra neveléshez. Hisszük, hogy a gyerekek, akik megismerkednek a mozgással, annak örömeivel, megszeretik és megkedvelik, a későbbiekben szívesen vesznek részt bármilyen testmozgással kapcsolatos tevékenységben. Az egészséges életmód nem csak a testmozgás, de annak fontos része, s segítségünkkel a gyerekek megtalálhatják örömüket a különböző mozgásfajtákban.

Iskolánkban kiemelt szerepet kap a floorball sportág. Az elmúlt évben iskolánkban végzett sajátos nevelésű igényű tanulóink közül többen szerepeltek az országos bajnokságban IV. helyezett csapatban, sőt egyikük 15 éves korára bemutatkozott a felnőtt első osztályú bajnokságban is. Mostani tanulóink közül is többen részt vesznek sportfoglalkozásokon.

Ének-zenei osztályainkba járó tanulóink nagy számban vesznek részt hangszeres zenei oktatásban. 1-4. évfolyamon minden tanulónk tanul néptáncot órarendbe iktatva. Iskolánk évről évre biztosítja a fellépési lehetőségeteket ezeknek a tanulóknak (Ilyenek vagyunk gála – Törekvés Művelődési Otthon, Pünkösdölő néptáncgála – Törekvés Művelődési Otthon, Projektzáró gálák – Magyar Pedagógusok Háza). Arany okleveles, 90 fős énekkarunk hazai és nemzetközi fellépésein is képviseltetik magukat a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók is.

A sport és a művészeti nevelés véleményünk szerint az integráció egyik zászlóshajója, hiszen itt egy célért küzd mindenki bőrszíntől, nevelési igénytől, intelligenciától, kulturáltságtól függetlenül. Az együttműködés képességének kialakítása, a siker és a kudrac közös megélése, feldolgozása az integráció egyik legnagyszerűbb eszköze.

A sajátos nevelési igényű tanulók közül mindenki az emelt szintű zenei vagy a sportiskolai osztályba járnak. A zenei képzésben heti 3 óra ének-zene óra, 1 órás néptáncoktatás és heti 2 óra énekkari foglalkozáson vesznek részt a tanulók. A sportiskolai osztályokban az 1-4. osztályosoknál heti 4,5 óra testnevelés, heti egy óra néptánc és egy délutáni dupla sportfoglalkozás szerepel az órarendben, míg az 5.-8. osztályosoknál heti 4,5 óra testnevelés, valamint 2-3 alkalommal kötelező edzés nyújt lehetőséget a tanulók aktív testmozgásának fenntartására. Megfigyeléseink szerint a sajátos nevelési igényű tanulók azon része, akik tehetséget mutatnak a sportban, nem elégednek meg a kötelező feladatokkal, hanem ezen felül még egyéb mozgáslehetőségeket is keresnek.

Iskolai keretek között, a testnevelők segítségével megtartott kosárlabda, labdarúgás, floorball edzéseken vehetnek részt tanulóink. Péntek délutánonként a felsős tanulók mellett immár a kisebbek is részt vehetnek a tömegsport jellegű rekreációs foglalkozásokon, ahol együtt sportolnak a sportiskolai, zenei és általános tantervű osztályok tanulói korosztály szerint.

A péntek délutáni programokat színesítik a házibajnokságok, melyek villámfoci, asztalitenisz, birkózás, streetball, floorball, sakk és röplabda sportágakban kerülnek megrendezésre. Ezeken a bajnokságokon a gyerekek saját maguk által összeállított csapatokban versenyeznek, fiúk és lányok, kicsik és nagyok meglehetősen nagy létszámban. A házibajnokságon jól szereplők lehetőséget kapnak, hogy iskolánkat a kerületi versenyen is képviselhessék.

Nagyon jól bevált az alsó tagozatos tanulók számára biztosított tulajdonképpeni mindennapos testnevelés, mert rengetegen vettek részt mind a sportkörökön, mind a floorball, kosárlabda és labdarúgás edzéseken, valamint nagy létszámmal jelentek meg a pénteki rekreáció foglalkozásokon. A kicsik nagyon szeretnek mozogni, játszani, sportolni. Reménykedünk benne, hogy felnőve folytatják ezt a mozgás gazdag életmódot.

Iskolánk hagyományosan az összes Kerületi Diáksport Bizottság által szervezett kerületi diákolimpiai versenyen részt vesz. Kerületünkben hála a testnevelők lelkesedésének virágzó a diáksport. A diákolimpiai versenyszámokból rendezünk versenyeket labdarúgás, kerékpár, egyéni atlétika, sakk, vízilabda, úszás, magasugrás, játékos sportverseny, kosárlabda, atlétika többpróba, streetball és mezei futás versenyszámokban. Igyekszünk az eddigiekhez hasonló eredményes szereplést produkálni és több sportágban eljutni a budapesti versenyekre. Ezek a versenyszámok mintegy 70 délután kerülnek lebonyolításra folyamatosan a tanév közben és ehhez jönnek még a szabadidősport rendezvények, illetve a budapesti és országos versenyek. Büszkén hirdetjük, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan, ebben a tanévben is közel százhúsz napot versenyeznek tanulóink.

A kerületi versenyek közül mi rendezzük az őszi és tavaszi labdarúgást, a II. és III. korcsoportos kosárlabda bajnokságokat fiú, lány vonalon, a játékos sportversenyt, valamint a kerületi streetball versenyt is. Rendezünk Kispályás Floorball Diákolimpia budapesti versenyeket, és egy óvodás sorversenyt, ahol megmozgatjuk a kerület vállalkozó szellemű kicsinyeit. Az elmúlt években 8 óvoda tíz csapatát láttuk vendégül egy jó hangulatú kellemes versengésre. A versenyek szervezésében, illetve inkább a versenyek lebonyolításában gyakorta támaszkodunk kisebb- nagyobb tanulóink segítségére. Örömmel mondhatom, hogy mindig találunk lelkes önkénteseket, akár kosárlabda, vagy floorball mérkőzésen jegyzőkönyvet kell vezetni, az óvodás sorversenyen a kicsiket kell kísérni, vagy ugyanitt a feladatokat kell bemutatni, esetleg a játékos sportversenyen a szereket kell előkészíteni, illetve a Vajda-futásnál az ajándékokat, szükséges eszközöket kell pakolni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az FTC torna szakosztályával karöltve versenyeztetjük tornászainkat a budapesti és az országos diákolimpiai versenyeken.

Tovább folytatjuk, remélhetőleg sikeres szereplésünket a floorball bajnokságokon, ahol immár hét éve képviseljük iskolánkat az országos versenyeken és évek óta ott állunk a budapesti és az országos dobogókon. Szeretnénk újra budapesti, esetleg országos döntőt is megrendezni. Ebben a tanévben ismét elindulunk a nagypályás diákolimpiai bajnokságban, és több korosztályban a kispályás diákolimpiai bajnokságban is. Iskolánkban a 450 főnek több mint negyede, kb. 120 fő rendszeresen részt vesz délutáni floorball foglalkozásokon, melyet iskolánk pedagógusai közül tart két jól felkészült szakember. A sok munkának meg is van a gyümölcse, mert az elmúlt években, budapesti, sőt Országos Diákolimpiai dobogók és bajnoki címek fémjelzik iskolánk tanulóit.

Ebben a tanévben ismét indul iskolánk egy sportegyesülettel karöltve Vajda White Sharks néven indul a floorball nagypályás országos U11-es, U14-as, U15-ös és U16-os bajnokságban, ahol több mint 60 hétvégi mérkőzésen lehetőségünk nyílik a sportág még jobb elsajátítására és a sportszerű versengésre.

Az eddigiekhez hasonlóan, 2010 májusában, eredményes és sikeres Vajda-futást kívánunk lebonyolítani, a testnevelők, illetve a lelkes kollégák segítségével. Ez a több mint 500 gyereket megmozgató utcai futóverseny iskolánk szervezésében kerül lebonyolításra a szomszédos Tisztviselőtelepen és már komoly közel húsz éves múltra tekint vissza.

A Kihívás Napján újra megmozgatjuk az iskola összes tanulóját.

Több rendezvényen képviseljük iskolánkat az egészséges életmód jegyében, mint a kerület és a főváros sportrendezvényei, valamint az Orczy- kert egészségmegőrző fesztiváljai. Rendszeresen részt veszünk az Európai Autómentes Hét sportrendezvényein, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt évben iskolánkból indult a Világharmónia Futás európai szakasza, melyen iskolánk tanulói is futhattak, többen kezükben a futás szimbólumával, a fáklyával.

Természetesen nem csak és kizárólag sportversenyeken, hanem a mozgással, az egészséges életmóddal kapcsolatos nyári táborokban is várjuk tanulóinkat.

Immár 16 éve vesz részt iskolánk Tiszafüreden, a Tisza- tó partján a hagyományos vízi- és sporttáborban. A gyerekek megismerkednek a Hortobágyi Nemzeti Park állatvilágával, a Tisza-tavi madárrezervátummal, a védett növényekkel és állatokkal. Megtanulják a túrakenuzás alapvető fortélyait, a kormányzás technikáját. Képesek lesznek önállóan sátrat verni és tisztában lesznek a táborozás és együttélés alapvető technikai és etikai szabályaival. Nem elhanyagolható szempontként ezek a gyerekek kiszabadulnak a Budapest VIII. kerületének kormos, füstös levegőjéből és egy aktív sportos nyolc napos időszakot töltenek el a Tisza-tó partján. A tábor létszáma az elmúlt években volt, hogy elérte az 50 főt. Jelenlegi és volt diákjaink a korosztálytól függetlenül beilleszkedtek a tábor életébe és jó kapcsolatba kerültek egymással. A tábori életből mindenki egyformán kiveszi a részét, a fiúk fát gyűjtenek, a nagyobbak bevásárolnak, a lányok a főzésnél segítenek. Megtanulják és életük részévé válik, hogy közös munkával előrébb juthatnak.

A másik sportos nyári táborunk a floorball tábor, ahol edzéseken délelőtt futófeladatok az udvaron, és labdás technikai feladatok a tornateremben szerepelnek az edzéstervben. A 9.00-11.00 tartó edzés után a gyerekek gyümölcsöt és tízórait ehetnek, majd 45 perces játékos angol foglalkozáson vesznek részt.

Ebéd után másfél óra csendes pihenő, majd egy óra szabad játék következik. Itt mindenki kedvére társasozhat, vagy játszhat a tornateremben.

A délutáni edzésen labdavezetési, átadási és lövő feladatok következnek védővel és védő nélkül. A délutáni programban kapnak helyet a speciális kapusgyakorlatok is.

Edzés után uzsonna és beszélgetés következik.

Sportszakmailag a felkészülés mindenképpen hasznos, mert mind erőnlétben, mind labdás technikában sikerül kellőképpen megalapoznunk az évet.

A legfontosabb azonban mégis az, hogy egy tartalmas, játékos, mozgásos hetet tudunk biztosítani a gyerekeknek, akik hasznosan és örömmel tölthetik a napokat.

A tapasztalatok szerint gyerekek jól érzik magukat, mert egy órával a délutáni edzés befejezése után még jókedvűen falatozva, beszélgetve üldögéltnek.

A testnevelés és a sport, valamint a szabadidő mozgásos eltöltése remek lehetőséget nyújt a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, esetleg etnikai kisebbségben élők képesség-kibontakoztatására. Ezek a tanulók esélyt kapnak, hogy sportszerű nemes versengésben, esetleg játékokban megmérettessenek, lehetőséget szerezzenek az előrelépésre. A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában ezeknek a tanulóknak lehetőségük nyílik arra, hogy képességeiknek megfelelően tehetséggondozásban vagy felzárkóztatásban részesüljenek.

Támogatjuk ezen tanulók részvételét az iskolai rendezvényeinken és a kerületi sportversenyeken.

 

Borka Gábor

munkaközösség-vezető


Szontagh Pál

igazgató

 

Doborjáni Ferenc Nevelési- Oktatási Központ

Doborjáni Ferenc Nevelési - Oktatási Központ

 

BEMUTATKOZÁS

Iskolánk többcélú intézmény, a nevelés-oktatás több színtéren folyik, ezért az egy napra csoportosított egészségnevelési programok hatásosabbnak bizonyultak, hiszen jobban érezhetővé vált, hogy az egészség megőrzése és védelme minden korosztály számára egyaránt fontos és hogy a helyes út megmutatása az intézmény minden dolgozójának közös feladata. Az egészségnapok segítenek tudatosítani az emberekben, hogy az egészség érték, amelyet addig kell megőrizni, amíg még van.

Célunk: Az iskolánkban tanulók egészségmegőrző technikáinak fejlesztése. Az egészség értékjellegének felismertetése. Helyes életviteli szokások kialakítása.

A kis csapatunkkal szervezett Egészségnapi programok között volt elsősegélynyújtás és egészségügyi totó, közlekedési ismeretek elméletben és gyakorlatban, táplálkozási és szépségápolási tanácsadás, ételkóstoló, ételkészítés, szexuális és AIDS felvilágosítás, drogprevenciós kiállítás, teszt és persze sport, játék és tánc. Íme a programok kicsit részletesebben:

 

SPORTJÁTÉKOK

Így is tölthetem a szabadidőmet…(twister, tollas, pelota, íjászat, foci…)

Résztvevők: minden osztály a beosztás alapján


SPORTÉLMÉNYEK

Tanulóink sportversenyeken való részvételét, sikereit elevenítjük fel fotókkal és videó felvételekkel.

Résztvevők: minden osztály igény szerint


KARATE

A vendég Kamikaze Kyokushin Karate Egyesület célja minél több emberrel megismertetni a kyokushint, úgy mint mozgáskultúrát, sportot, harcművészetet, filozófiát és életminőséget, a kyokushin karate által hordozott tradicionális értékeket.

Résztvevők: előzetes jelentkezés után kialakított csoportokban, a beosztás alapján


TÁRSASJÁTÉKOK

Ezen az állomáson a felnőttek és a diákok is megismerkedhetnek, azokkal a játékokkal, könyvekkel, DVD-kkel, CD-kkel, amiket a Védd, óvd, magad! pályázati pénzéből vásároltunk.

Próbáljatok meg a társasjátékokkal játszani, megismerni a szabályokat, hogy a jövőben a hétköznapokon is kellemes időtöltést nyújtsanak számotokra.


TÁNCISKOLA

Ismerkedés a klasszikus tánc alapjaival

Én táncolnék Veled! … De nincs hozzá merszem!

Résztvevők: 7. 8. osztályosok és szakiskolai osztályok, a beosztás alapján


TEKE ÉS TÁRSASJÁTÉK

Egy városi tekepályára lehet elmenni, ahol a tekézés mellett társasjátékokkal lehet játszani, megismerni a szabályokat, hogy a jövőben a hétköznapokon is kellemes időtöltést nyújtsanak számotokra.

Résztvevők: jelentkezés után a beosztás alapján


VIZES BÁZIS

A városi uszodába lehet elmenni és barátkozni az uszoda világával.

Úszás- vizi játékok (és remélhetőleg napfürdőzés)

Résztvevők: jelentkezés után a beosztás alapján


LOVAGLÁS

Az ágfalvi Lovardába lehet elmenni és megismerkedni a lovaglás alapjaival.

Résztvevők: jelentkezés után a beosztás alapján


FEL A TORNACIPŐVEL!

Futóverseny az iskola udvarán, korosztályos kiírás alapján

Résztvevők: általános iskola és speciális szakiskola tanulói, a beosztás alapján


ASZTALITENISZ – KEREKERDEI KUPA

Az egyéni versengések korosztályonként és nemenként külön-külön (megfelelő számú jelentkező esetén), folyamatosan követik egymást.

Résztvevők: jelentkezés után a beosztás alapján


SPORT, DE EGY KICSIT MÁSKÉPP

Paralimpiai játékok – versenyzés (sport, játék), ahogy eddig még nem próbáltátok

Csörgőlabda - Kerekesszékes hajtás - Páros futás - Bocca Ülőröplabda

Résztvevők: általános iskola és speciális szakiskola tanulói, a beosztás alapján

 

KI A MESTER KÉT KERÉKEN?

A Soproni Rendőrkapitányság munkatársai jönnek hozzánk, a közlekedési ismeretek általános, valamint kerékpározással konkrétan összefüggő kérdésekről beszélgetni. A Soproni Polgárőrség mobil kresz-parkja költözik hozzánk erre a napra.

Ezt követően a kerékpárral és egyéb "játékos" eszközök (gördeszka, roller) használatával tehetitek próbára gyakorlati tudásotokat, a felállított akadálypályán.

Résztvevők: minden osztály a beosztás alapján


DROGKÉPP-MÁSKÉPP KIÁLLÍTÁS

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, Drogképp-Másképp címmel vetélkedő sorozatot rendeztek. Az ott készített alkotásokból láthatunk kiállítást, melyek a megelőzést, a prevenciót, a hárítást helyezik középpontba.

Résztvevők: felső tagozatos és szakiskolai osztályok, a beosztás alapján


ÖNISMERETI JÁTÉKOK

Ezek a játékok alkalmasak önmagunk és környezetünk, saját személyiségünk és társaink megismerésére, kommunikációs készségünk és kapcsolataink karbantartására, ismereteink és érzéseink gazdagítására.

Résztvevők: felső szakasz és speciális szakiskola tanulói, osztályonként a beosztás alapján


KIVÁNCSISKODJ A NETEN

Az állomások között szerepel az informatika terem, ahol az egészségnevelés témakörből két honlap alábbi menüpontjait ajánljuk figyelmetekbe:

www.necc.hu www.cikiacigi.hu  www.a-ha.hu

Résztvevők: 7. , 8. osztályok és speciális szakiskola tanulói, osztályonként a beosztás alapján


MENTŐK - ELSŐSEGÉLY

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai jönnek hozzánk egy mentőautóval, melyen keresztül bemutatják a mentőben történő betegellátást, betegszállítást, a mentőorvos és ápoló munkáját, valamint a témával kapcsolatos kérdésekre válaszolnak

Résztvevők: minden osztály tanulója, összevont csoportokban a beosztás alapján


SZŰRŐPROGRAMOK

Vérnyomás, vércukor, testzsír, izomtömeg mérésre és hallásvizsgálatra is lehetőség lesz.

Résztvevők: minden érdeklődő részére - felnőtt dolgozónknak is kínáljuk a programot.

 

TALÁLKOZÁS A FOGTÜNDÉRREL

Fogászati ismeretek bővítése, a helyes fogápolás titkai.

Résztvevők: alsós osztályok a beosztás alapján


FŐSZEREPBEN AZ ALMA ÉS A SÁRGARÉPA

(személyenként 1-1 db almát és 1-1 db sárgarépát kaptak)


FŐSZEREPBEN A ZÖLDSÉGEK

(uborka, paradicsom, újhagyma, retek, cékla, főtt tojás, natur joghurt)

az egészséges táplálkozás jegyében


A SZENDVICS IS LEHET EGY KICSIT MÁS!

A kreativitásotokra bízzuk, mit alkottok az alapanyagokból!

Gondolkodjatok a recepten és szerezzétek be a szükséges eszközöket, kiegészítő alapanyagokat!

Az adott feltételek mellett valami ételt vagy italt kell készíteni az Egészségnap nyitó programjaként. A kreativitásotokra bízzuk, mit alkottok az alapanyagokból.

 • az elkészítésre 45 perc áll rendelkezésre
 • a finomságokat az osztályokban kell elkészíteni
 • bármi más alapanyagot is használhattok, de arról Nektek kell gondoskodni
 • a szükséges eszközöket is nektek kell beszerezni
 • amit elkészítettetek, azt egy kis kiegészítéssel tízóraira fogyaszthatjátok el
 • DE egy kis adagot, az ételkártyával együtt tegyetek be az általános iskolai tanári szobába, hogy mindenki szemügyre vehesse mások „alkotásait”

Résztvevők: minden osztály, osztályonként


GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK

A Castanea Egyesület, kóstolóval egybekötött bemutatója.

Ehető növények az erdőben, a mezőn.

Résztvevők: minden osztály a beosztás alapján


SZÉPSÉGÁPOLÁS

Az egészséges életmódhoz nemcsak a sport az egészséges táplálkozás tartozik, hanem a lelki egészség is, ami azt is jelenti, hogy Jól érzed-e magad a bőrödben? – ehhez pedig szorosan kapcsolódik az ápolt megjelenés.

Ehhez nyújtanak segítséget a hajápolás, körömápolás és arcápolás szépség szigetein a hozzáértő segítők, az állomásvezetők.

Résztvevők: előzetes jelentkezés után, a beosztás alapján

Az alsósok részére mindez arcfestést foglal magába, ahol jobbnál-jobb vidámabbnál-vidámabb „jelmezeket” ölthetnek magukra a bátor vállalkozók.


ÖRÖMZENE

A dallam, az éneklés, a kellemes hangingerek ismétlésével, sokféleségével a beszédfejlesztés, a kommunikáció, a figyelemfejlesztés és a megnyugtatás eszköze.

A hangokkal történő megnyilatkozás változatos lehetősége: a természetes, önfeledt, önmagáért való dalolás, táncolás, népijáték mindenki számára örömforrás, amely az egészséges lélek kialakításában, a személyiségfejlesztésben fontos szerepet tölt be.

Résztvevők: alsó szakasz tanulói, osztályonként a beosztás alapján


SPORT EGY KICSIT MŰVÉSZIEN

Plakát (közös alkotás) készítése, egy 30 x 30 cm-es kartonlapra szabadon választott technikával. Téma a SPORT, mint az aktív szabadidő eltöltés egyik lehetősége.

Résztvevők: minden osztály tanulója, osztályonként


GONDOLKODJ SPORTOSAN!

Játékos elméleti vetélkedő – minden ami a sporttal kapcsolatos

Képfelismerés - Villámkérdések –Totó - Puzzle – Aktivity - Piktogrammok

Résztvevők: minden osztály a beosztás alapján

 

Bencsik Olga

Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Pilis

Integráció egy kisvárosi gyermekotthonban

 

BEMUTATKOZÁS

Intézményünk, az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon a főváros határain túl (Pilis), de fővárosi intézményként, több mint 60 éve oktatja, neveli az állami gondoskodásban élő gyermekeket, tanulókat. Ezzel a sajátsággal illetve a sajnos nem túl ideális tárgyi eszköz ellátottsággal együtt élve, nekünk más utakat, lehetőségeket kell keresnünk, mint a jobb tárgyi, személyi körülmények között működő fővárosi intézményeknek.

 

Programunk

Számunkra, a szakmai egységeinkben dolgozó pedagógusaink és pedagógiai munkát segítő kollégáink számára az integráció nem csupán feladat, cél, hanem, mint a családot pótló kisközösség tagjainak számára, a gyerekeink jövőbeni boldogulásának fontos záloga is.

Azok a gyerekek, akikkel a nevelőtestületünk tagjai dolgoznak - az iskolában és a gyermekotthonban – ugyanis nemcsak tanulási képességeikben-, értelmileg sérültek, vagy - ahogy a világ fogalmaz - „ép”-ek, hanem a vér szerinti családjuktól távol élve számos mély érzelmi sérülést hordoznak magukban. Gyakran kötődési zavarokkal küzdenek, és különböző traumatizáló életesemények sorát tudhatják a hátuk mögött. Legtöbbjük romának vallja magát, így kulturális gyökerei, életszemlélete, személyiségjegyei sem állnak közel az intézményi, gyermekotthoni élet kötöttebb szabályaihoz.

Mégis, együttes munkánk, közös erőfeszítéseink eredményeként gyermekeink boldogabbak, társadalomhoz való viszonyulásuk, a távozásukkor birtokolt készségeik, képességeik jobbak, mint ahogy azt az előbbi mondatok alapján gondolhatnánk. Nevelőközösségünk tagjai ugyanis már régen felfedezték és alkalmazzák a művészet és a sport, illetve a civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségét az integrációban, illetve már korábban nyitottak az „ép”-ek iskolája és azon szervezetek felé, ahová integrálni szeretnénk gyermekeinket.

Speciális helyzetben is vagyunk, iskolánk ugyan szegregáltan 1-10. évfolyamig oktatja a sajátos nevelési igényű mintegy száz gyermeket, de a két gyermekotthonunkban a testvérpárok együttes elhelyezésének eredményeként, különböző tanulási képességű közel 80 gyermek él együtt.

Mi az integrációt tehát az élet minden pillanatában gyakoroljuk. Már otthon is tanítanunk, segítenünk kell az elfogadást, a tiszteletet. Ugyanakkor az intézményi hospitalizáció elkerülése, illetve káros hatásainak csökkentése érdekében szorgalmaznunk kell, meg kell valósítanunk minden gyermekünk esetében a külső világba, a társadalomba való kiintegrálást is.

Ennek eléréséhez évek óta több módszert alkalmazunk, amelyekből csak néhányat szeretnénk érintőlegesen bemutatni a

 • a sport,
 • lovaglás,
 • a zene,
 • a képzőművészet,
 • a civil szervezetek bevonása.
 • a drámapedagógia
 • ill. tánc eszközeinek felhasználásáról.

 

A különböző sportok iránt érdeklődést mutató tehetséges tanulóinkat, növendékeinket az iskolánkban biztosított lehetőségeken túl a városi sportkörökbe, sportegyesületekbe is beíratjuk. A kiszoktatás, bekapcsolódás fontos és óvatos folyamat, amelyet kollégáink türelmes, aprólékos munkája tesz lehetővé, természetesen ehhez az ott dolgozó szakemberek nyitottsága és segítőkészsége is elengedhetetlen. E jó szakmai kapcsolat eredményeként a sportban elért eredmények, sikerek hatására a gyerekek önbizalma erősödik, a kialakuló külső kapcsolataik pedig a világ iránti bizalmatlanságuk, félelmük csökkentésében játszanak szerepet.

Fontos terápiás és integrációs eszköz számunkra még a lovaglás, amelyet külön kell kiemelnem. A heti rendszerességű foglalkozások a külső városi környezetben, ahol a többségi „normál” iskola gyermekei is megjelennek, nagyon fontos eredményeket hoznak. Gyermekeink társadalmi viselkedése, kommunikációja, kapcsolatépítési technikái fejlődnek, az így kialakuló barátságaik pedig segítenek az érzelmi és szociális intelligenciájuk fejlődésében. Ugyanakkor az állatok közelsége, a ló és ember kapcsolata az érzelmi téren szerzett sérüléseik orvoslását, a pszichés tüneteik, illetve az agresszió csökkentését is eredményezik.

A zene, a zenetanulás is fontos, ezért mint a sportnál, itt is minden lehetőséget kihasználunk. A tehetséges gyerekeinket itt is a külső többségi zeneiskolába íratjuk be, de emellett az egyéni zenetanulást is szorgalmazzuk, támogatjuk. Hiszen a zenében számos olyan gyermekünk mutat tehetséget, akiknek a tanulásban kudarcaik vannak.

Az integrációhoz a képzőművészetet sem hagyjuk figyelmen kívül. Az e területen, illetve a manuális tevékenységben mutatott tehetség kihasználását is célul tűzzük. A különböző tanulási képességű növendékeink közös, hetente ismétlődő foglalkozásain a nem csupán a kézműves technikák elsajátítása fontos, ezzel együtt, a figyelem és kitartás fejlesztésén túl, a toleranciát, az egymás megbecsülését, a segítségnyújtás formáit is tanulják a gyermekek.

További lehetőség még, hogy kapcsolatban állunk civil szervezetekkel, alapítványokkal. Közülük a legrégibb és legélőbb a „Csepp a tengerben Alapítvánnyal” való együttműködésünk - ahogy a gyerekeink nevezik: a „Pankásokkal”. Tagjaik főiskolások, egyetemisták, fiatal felnőttek, ők a gyermekeink társadalomba való integrációjában játszanak fontos szerepet.

Szervezett programjaikkal, a személyes kapcsolatok kiépítésével segítenek a társadalmi kompetenciák fejlesztésében, a világban való eligazodásban, a magatartásnormák és kapcsolatépítési, illetve konfliktuskezelési technikák elsajátításában. Segítségükkel, támogatásukkal a városi, illetve a fővárosi programokon való részvételben, bekapcsolódásban is sikeresebbek vagyunk.

Az, amelyre legbüszkébbek lehetünk és a legjobb eredményeket érjük el az integrációban, a drámapedagógia, illetve a táncművészet, a tánc eszközeinek alkalmazása.

A mai pályázatra beküldött két műsorszám ennek a munkának az eredménye. Kollégáim a gyerekekkel csoportszinten évente egy-két produkcióval készülnek, melyek a farsangon, a gyermeknapon, illetve az un. Rossz-csont fesztiválon kerülnek bemutatásra. Ezekre a darabokra való készülődés, a próbák alatti együttes munka közösségformáló ereje, a különböző tanulási képességgel rendelkező gyermekek közti különbségek eltörpülését eredményezik. De a felnőtt-gyermek kapcsolat erősödése is tapasztalható, így a tanulmányi eredmények is javulnak, hisz egy nyitottabb, együttműködő kapcsolat eredménye itt is tükröződik.

 

Két éve a „Légy jó mindhalálig”, tavaly a „Muzsika hangja” részletével jártuk be a hegyháti, a zánkai kulturális fesztivált, illetve a Gyermekvédelmi Napok gálaműsorán arattunk nagy sikert, de szerepeltünk a városunk különböző kulturális fesztiváljain, rendezvényein is. Mindenhol, ahol megjelentünk és a gyermekeink, pedagógusaink közös munkájának az eredményét láthatta a közönség, eloszlott az előítélet, a távolságtartás, amelyekkel gyermekeinket általában kezelik.

 

Az idén is készülünk új bemutatóval, de a rövid jelenet mellett újabb a cél: egy teljes darab. Egy bemutató annak minden gyötrelmével, a megszületés kínjával és szépségével, és az a mondat, amit egyszer az egyik fiatalunk mondott egy vastapsos fellépés végén, odasúgva nekünk a színpad szélére:

 

„Ugye nem semmi ez egy intézetis fogyi romától?”

 

 

Tóthné Mátrai Edit gyermekotthonvezető, igh.

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

„Integráció a sporttal, művészeti tevékenységgel”

 

BEMUTATKOZÁS

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1981-ben alakult értelmi sérült tanulók általános iskolai oktatására-nevelésére. 1990. óta fenntartónk Budapest Főváros Önkormányzata. 2002-ben költöztünk a VIII. kerületbe új épületbe. Jelenleg a sajátos nevelési igényű – középsúlyos értelmi fogyatékos és esetenként halmozottan sérült tanulók– teljes oktatási életútját átfogjuk a korai fejlesztéstől az óvodai nevelésen át, az általános iskolai oktatáson keresztül a készségfejlesztő speciális szakiskolai oktatásig. Jelenleg 206 tanulónk van, akiket 66 pedagógus, 31 pedagógiai munkát segítő és 31 technikai kolléga lát el. Intézményünk bejáró jellegű, nappali ellátású intézmény.

 

Hogyan kezdődött?

2009 februárjában azzal a kéréssel keresett meg bennünket a Mosolyország Alapítvány és Szalay Krisztina színművész, hogy többségi középiskolák és speciális, szegregált, fogyatékosokat nevelő-oktató intézmények tanulóinak kívánnak közös napot, illetve programot szervezni, ehhez kérik a segítségünket és közreműködésünket.

A program itthon teljesen új kezdeményezésként jelent meg, érezhető is volt némi ellenállás mindkét oldalról a program előkészítése idején.

Intézményünkben a szülők között kihirdettük a „Kapcsolda-napot”, melyen az első alkalommal még önkéntes, szabadidős tevékenységként vettek részt alig egy tucatnyian a tanulóink közül, őket a családjuk, szülők és testvérek kísérték a programra. A programról film is készült, melyet a Kapcsolda propagálása során láthatnak az érdeklődők.

 

A folytatás…

A „Kapcsolda-nap” tapasztalata azt mutatta számunkra, hogy nem igazán ideális az egész napos, illetve több napos tömegrendezvény formája, hanem érdemesnek láttuk rövidebb, jobban átlátható programok rendezése felé orientálódni.

Intézményünk a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskolával vette fel a kapcsolatot. A program-előkészítő találkozón kijelöltük mindkét intézmény koordinátorát, az előlátogatások időpontjait és vázoltuk a programtervezetet.

Vásárhelyi Virág ( a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola részéről a program koordinátora) felvetésére még egy intézmény kapcsolódott hozzánk: a Vakok Állami Intézete.

A program tervezésénél elsődleges célunk az volt, hogy olyan integrációs program valósuljon meg, amelyben az épek és sérültek egyenlő eséllyel vehetnek részt, lehetőleg több területen és a program pozitív élményekkel gazdagítsa mindannyiuk életét.

Ebből adódott, hogy a programok vázát a művészeti- és sport tevékenységek szabadidős formája adja.

 

A II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskolában minden évben van diák-nap, így az esemény időpontját ahhoz igazítottuk, így lett 2009. április 06.

 

Az előkészítő stádiumban a szervező iskola képviselője körbelátogatta a sérültek intézményeit, majd mindhárom intézmény képviselője összeült, hogy az ötleteket és a speciális igényeket összehangoljuk. Jelentős figyelmet igényelt, hogy látássérült és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók képességeinek megfelelő olyan tevékenységformákat találjuk, melyet még az ép értelmű kamasz fiatalok is izgalmasnak és érdekesnek találnak.

Az ötletbörzén elsők között merült fel a tánc, a dráma, a zene és a sporttevékenységek témaköre, hiszen ezek jól differenciálható tevékenységek, melyek igazi örömforrásként szolgálnak a fiataloknak.

Miközben a háttérmunka folyt, a „Rákóczis” diákoknak előlátogatásokat szerveztünk a mi intézményünkben. Ezek olyan délutáni alkalmak voltak, amikor 15-20 középiskolás kb. 2 órát nálunk töltött, és betekintést nyerhettek, mit csinálnak óvodásaink, kisiskolásaink, hogyan telnek a délutánok a szakiskolában, milyen óráik vannak, megnézhették hogyan szőnek-agyagoznak és készítenek mézeskalácsot a gyakorlati foglalkozásokon.

Igazán jó hangulatú délutánok voltak ezek, a fiataloknak lehetőségük volt kérdezni és bekapcsolódni a mi csoportjaink munkájába.

Természetesen nagyon fontos célja volt ezeknek az alkalmaknak, hogy lépésről-lépésre, finoman közelítsük a különböző csoportokat, ne „erőszakoljuk rá” egymásra a tanulókat.

Másrészt a belső motiváció erősítésére (vagy leépülésére) jók voltak ezek a „türelmi/ismerkedős” szakaszok. A program kezdetén kb. 60 középiskolás jelentkezett résztvevőknek, és kb. 10%-os volt a lemorzsolódás.

A mi tanulóink legalább olyan kíváncsian és lelkesedéssel várták a rendezvényt, mint a „Rákóczisok”. Tanulóinkról általánosságban elmondható, hogy rendkívül nyitottak, lelkesek és barátságosak, minden izgalmas programban aktív résztvevők.

Mivel a résztvevők létszáma korlátozott volt, 50 tanulót választottunk ki. A programról tájékoztattuk a szülőket, kollégáink pedig felkészítették a gyerekeket.

Számukra már az is izgalmas volt, hogy egy másik iskolába megyünk, ahol egy egész délutánt játékokkal töltünk.

Természetesen a kollégák jóval feszélyezettebbek voltak első alkalommal, mint a gyerekek.

 

2009. április 06. – Integrált Nap

A program 13:00-kor kezdődött. Kis csoportokkal érkeztünk, és minden tanulónk kapott 2 „Rákóczis” kísérőt, kollégáim pedig aktív megfigyelőként, segítőként vettek részt.

Az, hogy ki kit kísér, kardinális pontja volt az előkészítő folyamatnak: mert több „Rákóczis” már az előlátogatások során jelezte, kivel szeretné tölteni a délutánt, mert már az alatt a pár óra alatt kialakultak „barátságok”.

Annak érdekében, hogy a délután ne legyen „tömegrendezvény”, a vendéglátók több állomást alakítottak ki az intézményen belül, ezeket látogatták a triók végig. Így többek közt volt: tánc, dráma, kézműves tevékenység, mozgásos tevékenység, stb. Minden állomáson kedvük szerint időzhettek a gyerekek, csak az utolsó állomás időpontja volt közös, ahol a zárást tartottuk.

Az állomásokon a szabadidős tevékenységek mellett egy közös pont volt: 2-2 sort megtanultak a „Legyetek jók, ha tudtok” című dalból a gyerekek.

A program utolsó állomása a tornateremben volt, ahol miután összegyűltek a résztvevők, Vincze Lilla énekesnővel közösen (többszörJ) elénekelték az említett dalt. A program rendkívül jól sikerült, a délután folyamán több szülő is csatlakozott hozzánk.

 

A program zárásaként májusban ismét összegyűltek a résztvevő gyerekek, ezúttal nálunk. Iskolánk zenekarának rövid műsora után megnéztük az áprilisi napon készült filmet és fotókat. Nagyon jó volt látni, hogy mindkét intézmény tanulói milyen lelkesen keresték magukat a képeken és folyamatosan mesélték az élményeiket.

A „Rákóczis” diákok közül egy kb. 10 fős csoport jelezte, hogy szívesen folytatnák az együttműködést. Közösen gondolkodtunk ennek formáján, így alakult ki az a rendszer, hogy minden rendezvényünkön állandó vendégek.

Ki kell emelnem, hogy a lelkesedésük azóta is töretlen, folyamatosan és nagyon aktívan kapcsolódnak a programokhoz. Gyermeknapon felléptek, artista fiatalokat hoztak, arcfestékkel kifestették a kicsiket, beöltöztek a farsangon is.

Nagyon nagy öröm azt látni, hogy egy szervezett eseményből hogyan alakul ki a spontán motiváció és együttműködés.

 

Integrált foci

A gyermeknap és a Bárczi- Sportnapon tapasztaltuk meg, hogy szakiskolás tanulóink és a „Rákóczis” középiskolások milyen örömmel fociznak. Ebben a sporttevékenységben nincs látványos különbség a képességeik között, illetve az élmény, az együtttevékenykedés öröme kompenzálja ezt.

Ennek következménye lett a péntek délutáni integrált foci szakkör a Bárcziban. A „Rákóczisok” kora délután érkeznek és 1-1,5 órát fociznak együtt.

Fiataljaink nagyon várják ezeket az alkalmakat, ők is érzik, mennyire jó „másokkal”, külsős résztvevőkkel közösen tölteni a szabadidős tevékenységeket.

Ebben a tanévben már 2 alkalommal rendeztünk integrált foci kupát. Az első alkalommal fővárosi gyógypedagógiai intézmények csapatai vettek részt, a második alkalomra már országossá nőtte ki magát: részt vett Pápa, Oroszlány, Szekszárd, Szolnok és több fővárosi intézmény integrált csapata.

 

Az integrációs törekvések és megvalósításuk általában nehézkes és hosszadalmas folyamatként jelennek meg a magyar közoktatás területén. Hangsúlyoznom kell, hogy a fenti program szabadidős tevékenységekben való integrációra terjed ki, fő célja az igen érzékeny kamaszkorú ép és sérült tanulók rétegének egymással való megismertetése és egymáshoz való közelítése. Teszi ezt egy moderált és szervezett indítással, és szerencsés esetben ez válhat egy spontán, belülről motivált sikertörténetté.


Bőti Mariann

BárcziBárcziBárczi

XVIII. kerületi Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény

„Együtt a pályán”

Sportélet a Budapest, XVIII. kerületi SOFI-ban

 

Bemutatkozás

Intézményünk a budapesti XVIII. kerületi SOFI (óvoda, általános iskola, speciális szakiskola, EGYMI) 3 éves kortól 23 éves korig 200 sajátos nevelési igényű SNI (tanulásban -, értelmileg akadályozott, halmozottan sérült, autista) tanuló nevelését, oktatását látja el és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként is működik.

Mozgás kölcsönhatásaSOFI mozgásfejlesztés 18 állomása

A sportnak az integrációban a legnagyobb szerepe, hogy pozitív hatással van az abban részt vevőkre. Az uszodában, lovardában nap mint nap találkoznak egymással ép és sérült fiatalok. Megtanulják egymást elfogadni, a másságot tolerálni. Előfordulnak csúfolódások, de a többség segítő szándékkal fordul sérült társa felé. A szülők, pedagógusok és a többségi iskolákba járó gyerekek is arról számolnak be, hogy milyen jó hatással van rájuk az SNI-s gyerekek jelenléte. Nem is gondolták volna, hogy ilyen sok pluszt kapnak tőlük és mivel előtte nem találkoztak velük, nem ismerték őket, nem tudták milyenek, mire képesek. Az értelmileg sérült fiatalok önzetlen szeretete, kedvessége ragadta meg őket.

SOFI
Integráció a judo sportban

A Pestszentlőrinc – Kassa Sportegyesület 30 éve az első sportklub a 18. kerületben, amelyik az utánpótlás neveléstől a nemzetközi szintű versenyzésig felvállalta a judo oktatását.

JudoJudo

Egyesületünk létrehozásakor Mi ezt felvállaltuk, kibővítve azzal, hogy az épek mellett a fogyatékos gyermekek egyre szélesebb körében is biztosítsuk a részvétel lehetőségét, a versenyzés élményét. Edzéseinken óvodástól – felnőttkorig vesznek részt ép és Speciális Nevelési Igényű sportolók. - Az együtt sportolás az ép, a mozgássérült vagy az értelmileg akadályozott gyerekeknél jelentősen növeli az elfogadást, toleranciát. Nálunk már nem okoz problémát pl. egy autista, egy down szindrómás, vagy mozgássérült gyermek jelenléte. Jelenleg több mint 140 gyermek sportol egyesületünkben óvodástól–felnőttkorig, amihez hozzászámolhatjuk a speciális iskolák tanulóit, akikkel szegregált foglalkozásokon dolgozunk. Együttesen több mint 200 fő!

2001-ben, Magyarországon egyedülálló programunk keretében beindítottuk intézményesen, nagy létszámban a speciális nevelési igényű és egyéb képességeikben korlátozott gyermekek judo oktatását integrált és a judo alapú fejlesztő programunkat szegregált formában. A programhoz elsőként csatlakozott a Bp. 18. kerületi SOFI iskola, amely azóta is legnagyobb utánpótlási bázisa az SNI sportolóknak. Fejlesztő foglalkozásinkon a súlyos, értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztése nagyon hatékony, világszerte rendkívül nagy iránta az érdeklődés. Fejlesztő és integrációs programunk többek közt felkeltette az anyaország: Japán egyetemeinek az érdeklődését is, de Európa több országból és az Egyesült Államokból is érkeztek hozzánk tanulmányozni a módszert és az eredményeket. 2008 szeptemberében Japán egyetemi küldöttség utazott hozzánk Kimura Toshikazu professzor vezetésével tapasztalatgyűjtésre, eredményeink, módszereink tanulmányozására. Toshikazu professzor nyilatkozata szerint sem Japánban, sem máshol nem találkozott még ilyen magas szintű integrációs munkával.


JudoEredményeink annak is köszönhetők, hogy az összes sportág között egyedül a judo komplex mozgásrendszere, speciális és általános mozgásanyaga, technikai rendszere biztosítja azt a lehetőséget, hogy autistától – Down szindrómás gyermekekig, vagy a vaktól a súlyos mozgássérültig minden fogyatékossági területre megfelelő, biztonságos fejlesztéseket alkalmazzunk, valamint biztosítsuk a sportolás, versenyzés élményét. Ebben többek közt rendkívül nagy jelentősége van a közvetlen testi kapcsolatnak az edzéseken!

A fogyatékos gyerekek fejlesztésében tapasztalt pozitív eredmények alapján a programot szeretnénk országszerte bevezetni, mint a fejlesztés hatékony módszerét, de lehetőséget biztosíthatunk a gyerekeknek az épekkel együttsportolás, versenyzés élményére is. A koordinációtól a motorikus képességeken keresztül a teljes személyiség robbanásszerű a fejlődést mutat az érintett gyermekeknél.

JudoJudoJudo

 


A Speciális Olimpia világjátékokon, Sanghajban, 2007-ben két versenyzőnk végzett dobogós helyen.

Bebizonyítottuk, hogy a judo nem csak egy küzdősport, hanem egy olyan testnevelési rendszer, amit bárki művelhet a sérülés veszélye nélkül, függetlenül testi vagy mentális hiányosságaitól.

Évente 5 saját rendezésű versenyünkre az ország minden részéből érkeznek sportolók.

Ép és fogyatékos sportolóink részére évente 3 integrált sporttábort szervezünk, összesen mintegy 150 gyermek részvételével. A táborokban szintén vegyesen vesznek részt a sportolók, egy budapesti „napközis tábor”, kettő vidéki „edzőtábor”. Kiemeljük, hogy soha nem volt még semmilyen probléma az integrált táborokban az ép és SNI sportolók között! Ép sportolóink rendszeresen részt vesznek a SOFI éves táborában is.

SOFISOFI
Egyesületünk elnöke, Juhász József, a SOFI gyógypedagógiai tanára, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség judo szakágvezetője, akinek munkáját 2008-ban „Sportérdemérem” kitüntetéssel ismerték el.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.